OBS! Arkivet borttaget i april 2013

Spalten till höger med Arkiv gäller inte längre. Bloggen har används under modellbyggnadstiden för att hålla kontakten inom modellgruppen. 

Nu har vi släckt ner arkivet och visar istället hur det blev!


Landskapet är byggt, spår är utlagda

Så här såg modellen ut i januari 2012, 15 månader före invigningen.

Du ser 370 x 280 m av Kopparverkets område. Dom fem stora klotsarna markerar tillfälligt smältverks-, kolhus- och pumphusbyggnader.

Det är stora mängder spår inom området. Dels bredspårigt nät för ånglok och vagnar, dels smalspårigt för hand- och oxdragna kärror.

Sammanlagt 13 meter spår. Det motsvarar 2 000 meter i verkligheten.